Ogólne zasady doboru próby gospodarstw rolnych

Uczestnicząc w tym kursie, można się dowiedzieć jak opracowano plan wyboru i w jaki sposób dobierano gospodarstwa do próby gospodarstw Polskiego FADN, a także wziąć udział m.in. w symulacji rozmowy z rolnikiem, którego gospodarstwo zostaje wybrane do badań.