Ogólne zasady i cele FADN ZOBACZ KURS W WERSJI DEMO ->>>

Kurs ukazuje istotę, cel i zasady obowiązujące w systemie FADN, zarówno w Unii Europejskiej, jak również w Polsce. Kurs daje możliwość pogłębienia wiedzy na temat dokumentów źródłowych Polskiego FADN, które służą do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych jak i produktów corocznie wytwarzanych w ramach systemu Polski FADN. Pozwala zapoznać się z podstawowymi zasadami i kryteriami klasyfikacji gospodarstw rolnych obowiązujących we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Dodatkowo w kursie wyjaśniono najważniejsze pojęcia związane z rachunkowością rolną. Wiedzę zdobytą w kursie można przetestować i utrwalić dzięki interesującym, interaktywnym ćwiczeniom.