Książka Wpływów i Wydatków

Kurs uczy prawidłowego zapisywania wpływów i wydatków gospodarstwa rolnego w książkach rachunkowych oraz pokazuje powiązania tematyczne zapisów w KWiW z zapisami w tabelach SAiZ, SWAiZ i KOiZ.