Książka Obrotów i Zaszłości

Kurs przygotowuje do poprawnego i samodzielnego wypełniania Książki Obrotów i Zaszłości gospodarstwa rolnego (GR). Wyjaśnia podstawowe zasady zapisu zdarzeń o charakterze niefinansowym które mają miejsce w GR w ciągu roku obrachunkowego. W szczególności wskazuje na poprawność i szczegółowość wymaganych danych w KOiZ. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie znał logiczne powiązania zarówno pomiędzy poszczególnymi tabelami KOiZ, jak również  między różnymi książkami do zbierania danych źródłowych z indywidualnych gospodarstw rolnych.