Zmiana nazwy Zakładu Rachunkowości Rolnej

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. Zakład Rachunkowości Rolnej (ZRR) w związku z reorganizacją w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB otrzymał nową nazwę – Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych (ZRGR).