Zmiana na stanowisku Kierownika ZRR

Od 1 stycznia 2020 r. kierownikiem nowego Zakładu jest dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko.

 

Dr inż. Zbigniew Floriańczyk zakończył pracę w Zakładzie Rachunkowości Rolnej.

 

Serdecznie dziękuję za współpracę z Zakładem Rachunkowości Rolnej, którym miałem zaszczyt kierować przez blisko 7 lat. Przejęcie obowiązków kierownika Zakładu i Pełnomocnika Polskiego FADN od dr Lecha Goraja traktowałem jako zobowiązanie do kontynuowania ścieżki rozwoju rachunkowości rolnej w Polsce na drodze integracji doświadczeń krajowych i europejskich. Pewnym jest, że wszystkie sukcesy poczynając od dostarczania informacji o wynikach gospodarstw rolnych dla wszystkich zainteresowanych rozwojem rolnictwa w Polsce nie byłyby możliwe bez sprawnej współpracy rolników, doradców,  zespołu ekspertów w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz szeregu instytucji na czele z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jestem przekonany, że nieustannie dopracowywane rozwiązania organizacyjne Polskiego FADN i zespołu badania kosztów jednostkowych wpisują się w ponadczasową misję upowszechniania rachunkowości rolnej w Polsce.

 

Z życzeniami Szczęśliwego Nowego Roku 2020!
dr inż. Zbigniew Floriańczyk