Zasłużony dla Rolnictwa

W dniu 10.09.2015 r.  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podczas III Kongresu Nauk Rolniczych wręczył honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” dr. Zbigniewowi Floriańczykowi – Kierownikowi Zakładu Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB i pełnomocnikowi Dyrektora ds. FADN. Przyznane wyróżnienie jest uznaniem wysiłku całego Instytut na rzecz wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz upowszechniania rachunkowości rolniczej w Polsce.