Zasługi dla statystyki RP

Podczas obchodów Dnia Statystyki Polskiej, w dniu 11.03.2014 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyła się uroczystość wręczenia odznak honorowych „Za zasługi dla statystyki RP”, nadanych przez Prezesa GUS. Wśród wyróżnionych instytucji których wieloletnia współpraca z GUS przyczyniła się do rozwoju statystyki w Polsce znalazł się IERiGŻ-PIB.  Wśród pracowników Instytutu honorowe odznaki otrzymali między innymi dr Zbigniew Floriańczyk oraz dr Dariusz Osuch.
Więcej informacji tutaj