Zaktualizowane kursy e-Learningowe

Na platformie szkoleniowej Polskiego FADN, zostały udostępnione zaktualizowane merytorycznie na rok 2011 kursy e-Learningowe. Pojawiły się także nowe kursy dotyczące Raportu Porównawczego, Raportu Dynamicznego, narzędzia Agenta Administracji i Aktualizacji oraz obsługi komputera.
Informujemy także, że platforma została zaktualizowana do nowszej wersji, przez co zmienił się jej wygląd graficzny oraz niektóre funkcjonalności.
Obecnie kursy, po zalogowaniu się na platformę, znajdują się w ścieżkach szkoleniowych.
Przypominamy, że hasła i loginy pozostały bez zmian. Więcej informacji znajduje się w zakładce Metodyka -> e-Learning -> Kursy.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa kursami oraz życzymy owocnej nauki.