Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2022

Informujemy, że dostępne są publikacje wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2022 roku. Wyniki Standardowe znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe/Rok 2022.