Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2021

Informujemy, że dostępne są publikacje wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2021 roku. Wyniki Standardowe zawarte są w dwóch częściach i znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe/Rok 2021.