Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2020

Informujemy, że dostępna są publikacje „Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN” Część I. Wyniki Standardowe oraz Część II. Analiza Wyników Standardowych, które znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe.
Na stronie umieszczone zostały również Wyniki Standardowe w skrócie dla gospodarstw rolnych z całej Polski, w podziale na regiony FADN oraz w podziale na typy rolnicze.