Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2019

Informujemy, iż dostępne są dwie części publikacji „Wyniki Standardowe 2019 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN” – część I. Wyniki Standardowe oraz część II. Analiza Wyników Standardowych, które znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe.

Na stronie umieszczone zostały również Wyniki Standardowe w skrócie za rok obrachunkowy 2019 dla gospodarstw rolnych z całej Polski, w podziale na regiony FADN oraz w podziale na typy rolnicze.