Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2016

Informujemy, że dostępne są publikacje wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2016 roku. Wyniki Standardowe zawarte są w dwóch częściach i znajdują się w zakładce Publikacje -> Wyniki Standardowe -> Rok 2016.