Wyniki standardowe za rok obrachunkowy 2010

Uprzejmie informujemy, iż dostępne są publikacje wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2010 roku. Wyniki standardowe zawarte są w dwóch częściach i znajdują się w zakładce Publikacje -> Wyniki standardowe -> Rok 2010.