Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2015

W zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe/Z populacji opublikowano I. część Wyników Standardowych 2015 uzyskanych przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN.

Ponadto dostępne są także Wyniki Standardowe w skrócie za rok obrachunkowy 2015 w postaci 4-stronnicowego folderu w wersji polskiej i angielskiej.