Współczynniki Standardowej Produkcji „2017”

W zakładce Metodyka / Typologia / Zasady WTGR wg parametru SO zamieszczono współczynniki Standardowej Produkcji „2017” (SO „2017”). Współczynniki SO „2017” zostały obliczone jako średnia z lat 2015-2019 i są najnowszym zestawem klasyfikacyjnym.