Współczynniki Standardowej Produkcji „2010”

W zakładce Metodyka / Typologia / Zasady WTGR wg parametru SO zamieszczono współczynniki Standardowej Produkcji „2010” (SO „2010”), zweryfikowane i zatwierdzone przez Komisję Europejską. Współczynniki SO „2010” zostały obliczone jako średnia z lat 2008-2012 i są najnowszym zestawem klasyfikacyjnym.