Wizyta studyjna przedstawicieli z Serbii

W związku z realizacją unijnego projektu pt. „Establishment of the Serbian Farm Accountancy Data Network”, w dniach 27-31.10.2014 r. w IERiGŻ-PIB odbyły się warsztaty szkoleniowe dla 14 delegatów z Serbii zaangażowanych w realizację ww. projektu. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, któremu przewodzi NIRAS IC Sp. z o.o. Głównym celem projektu jest ustanowienie/utworzenie sprawnie funkcjonujących struktur FADN w Serbii zgodnych ze standardami UE i prawodawstwem serbskim. Pośrednio projekt ma na celu wzmocnienie zdolności administracyjnych jednostek serbskich w zakresie realizacji zadań FADN.
Wśród delegatów z Serbii byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Serbskiej Agencji Płatniczej, Głównego Urzędu Statystycznego, ośrodków doradztwa rolniczego oraz pozostałych instytucji zaangażowanych w tworzenie systemu FADN.
Podczas wizyty w IERiGŻ-PIB poruszono szereg zagadnień dotyczących m. in. organizacji i zbierania danych z gospodarstw rolnych, wielopoziomowej kontroli jakości danych, przetwarzania danych, sprawozdania z gospodarstwa rolnego, raportów, wykorzystania danych Polskiego FADN oraz szkoleń.
Wizyta w Polskim FADN pozwoliła na zapoznanie delegatów z Serbii z organizacją systemu FADN w Polsce na różnych szczeblach jego funkcjonowania. W szczególności delegaci z Serbii mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem FADN na poziomie Agencji Łącznikowej (IERiGŻ-PIB, Zakład Rachunkowości Rolnej) oraz biura rachunkowego w podlaskim ODR w Szepietowie, gdzie uczestniczyli w spotkaniach z doradcami i rolnikami prowadzącymi rachunkowość dla Polskiego FADN.

 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.