Wizyta studyjna przedstawicieli z Bośni i Hercegowiny

W dniu 10.03.2011 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB gościł 10-osobowy zespół przedstawicieli Sektora ds. Rolnictwa, Żywności, Leśnictwa i Rozwoju Wsi z Bośni i Hercegowiny. Wizyta delegacji zagranicznej zrealizowana była na prośbę FAPA, będącej uczestnikiem konsorcjum realizującego projekt unijny pt. „Wzmocnienie możliwości programowania rozwoju obszarów wiejskich dla Bośni i Hercegowiny”.
Tematem wizyty studyjnej było efektywne programowanie rozwoju obszarów wiejskich i zarządzanie programem dla celów przystąpienia do UE oraz zapoznanie się zagranicznych beneficjentów z elementami analiz sektorowych i rynkiem badań.
Szczególnym zainteresowaniem uczestników była organizacja i funkcjonowanie Polskiego FADN.