Wizyta studyjna delegacji z Macedonii

W dniach 9-13.09.2019r. w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB odbyła się wizyta studyjna delegacji z Macedonii w ramach projektu twinningowego  dotyczącego wspierania państw kandydujących do członkostwa w UE. Pierwsze dwa dni delegaci spędzili na wizytacji  Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz  gospodarstw rolnych zajmujących się różnymi kierunkami produkcji: ogrodnictwem, hodowlą krów mlecznych, hodowlą trzody chlewnej oraz produkcją ekologiczną, gdzie poruszono zagadnienia współpracy doradców z rolnikami oraz zbierania, kontroli jakości i rejestrowania danych w systemie FADN. Kolejne dni delegaci spędzili w Instytucie, gdzie pracownicy Instytutu oraz Zakładu Rachunkowości Rolnej, a także goście z Ministerstwa Rolnictwa, GUS i Komisji Europejskiej przybliżyli strukturę i organizację polskiego FADN, typologię oraz plan wyboru gospodarstw, wykorzystanie i prezentację danych rachunkowych, sposób finansowania i wsparcie rolnictwa w Polsce, a także wykorzystanie danych na poziomie Komisji Europejskiej.

 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.