Wizyta studyjna delegacji z Kosowa

W dniach 25-29.06.2018 r. w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB odbyła się wizyta studyjna delegacji z Kosowa. Wśród uczestników było pięciu delegatów z Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kosowa oraz konsultantka IT. Pracownicy Instytutu oraz Zakładu Rachunkowości Rolnej przybliżyli delegatom specyfikę rolnictwa w Polsce, metodologię i organizację pracy Polskiego FADN na poziomie Agencji Łącznikowej i badań zespołu Agrokoszty. Do omówionych tematów należały: organizacja zbierania danych, Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych i dobór gospodarstw rolnych, wykorzystanie systemu informatycznego do przetwarzania danych i weryfikacji poprawności danych, system zarządzania danymi, metody wielopoziomowej kontroli jakości danych, ich przetwarzania i przygotowywania raportów, jak również zaprezentowano system e-Learning Polskiego FADN. Reprezentanci Kosowa przedstawili, na jakim etapie jest i jak działa system FADN w ich kraju oraz jak wygląda obecna pomoc ekspertów z UE. Delegaci mieli również okazję odwiedzić Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i wizytować gospodarstwo rolne.

 

Więcej informacji znajduje się z dziale Wydarzenia -> Seminaria i konferencje.