Wizyta delegatów z Korei Południowej

W dniu 19.09.2014 r. w Zakładzie Rachunkowości Rolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami  Regionalnego Ośrodka Badań Rolniczych i Usług Doradczych z prowincji Chungcheong Południowy w Korei Południowej.  Celem wizyty było zapoznanie się z szeroko pojętymi badaniami sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, w tym z rachunkowością rolną.  Goście zapoznali się z organizacją badań w Polsce. Zostały przedstawione zasady doboru próby badawczej, dokumenty do zbierania danych źródłowych a także produkty Polskiego FADN, wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym (Raporty: Indywidualny, Porównawczy, Dynamiczny). Kluczowym punktem rozmów była kontrola jakości danych rachunkowych i sposób eliminacji błędów w danych rachunkowych. W związku z planami wprowadzenia w Korei Południowej systemu monitorowania wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych przewiduje się zawiązanie długookresowej współpracy celem wykorzystania między innymi polskich doświadczeń w tym zakresie.