Wizyta delegatów z Francji

W dniu 08.06.2015 r. w Zakładzie Rachunkowości Rolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Francuskiego oraz z doradcą do spraw rolnictwa w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie. Kluczowym punktem spotkania była dyskusja odnośnie nowelizacji europejskiego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Zwrócono uwagę na potrzeby zmian i doprecyzowania aktów prawnych regulujących prowadzenie produkcji ekologicznej. W trakcie spotkania poruszono temat sytuacji polskich gospodarstw ekologicznych w kontekście gospodarstw będących w próbie Systemu Polski FADN. Podczas wizyty przedyskutowane zostały także tematy związane ze przyszłością ekologicznych gospodarstw rolnych w Europie.