Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2014 – nowe informacje

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono zaktualizowany dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2014”. Nowe informacje zostały umieszczone na początku tekstu (punkty rozpoczynają się od litery „u” np. „u1.1”).