Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2023

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2023”, który zawiera informacje szczególnie istotne z punktu widzenia metodyki zbierania danych rachunkowych.