Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2016

W zakładce Metodyka/Zbieranie danych/Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2016”.