Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2015 – uzupełnienie z dnia 04.03.2016

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2015 – uzupełnienie z dnia 04.03.2016”. Tekst ‘Uwag…’ został uzupełniony o informacje dotyczące zazielenienia.