Szacunkowe Wyniki Standardowe dla roku 2018

Informujemy, że dostępna jest nowa publikacja pt. „Szacunkowa informacja o stanie dochodów gospodarstw rolnych dla roku 2018” w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe/Szacunek.