Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W dniu 19.06.2024 r. z inicjatywy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ-PIB) pełniącego funkcję Agencji Łącznikowej FADN w Polsce, odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie z przedstawicielami Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (dział A.2).

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskiego FADN z IERiGŻ-PIB, MRiRW, GUS, ARiMR oraz koordynatorzy ds. Polskiego FADN z wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Podczas spotkania dyskutowano nad procesem przekształcenia FADN w FSDN z perspektywy Polski. Spotkanie było okazją do zaprezentowania wyzwań jakie stoją przed uczestnikami Polskiego FADN w obliczu przekształcenia w sieć danych dotyczących poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych (FSDN).