Spotkanie w sprawie przekształcenia systemu FADN w FSDN

W dniu 01.03.2024 r. w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) w Warszawie odbyło się spotkanie, którego celem było przedstawienie założeń dotyczących przekształcenia systemu FADN w FSDN (z ang. Farm Sustainability Data Network). W spotkaniu udział wzięli koordynatorzy i za-cy koordynatorów ds. FADN z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego, pracownicy Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych oraz Dyrektor IERiGŻ-PIB. Podczas spotkania poruszono istotne kwestie, takie jak: liczebność próby gospodarstw rolnych dla pola obserwacji Polskiego FADN, próg wielkości ekonomicznej oraz nowe zmienne, które będą zbierane w ramach systemu FSDN.