Seminarium „Podatek VAT w rolnictwie. Wyniki przejścia gospodarstw rolnych na zasady ogólne rozliczania VAT na przykładzie danych Polskiego FADN”

W dniu 10.06.16 r. w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB odbyło się seminarium pt. „Podatek VAT w rolnictwie. Wyniki przejścia gospodarstw rolnych na zasady ogólne rozliczania VAT na przykładzie danych Polskiego FADN”. Referat został wygłoszony przez mgr inż. Grażynę Nachtman z Zakładu Rachunkowości Rolnej.