Seminarium eksperckie w Macedonii

W dniach 3-5.12.2014 r. eksperci Polskiego FADN wzięli udział w seminarium eksperckim pt. „Polskie doświadczenia przedakcesyjne w zakresie rolnictwa” w Ministerstwie Rolnictwa w Macedonii. Organizatorem tego spotkania było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Polską Ambasadą w Macedonii. Seminarium zostało zrealizowane w ramach projektu Upowszechnianie polskiego stanowiska w kwestii Wspólnej Polityki Rolnej – seminarium dla przedstawicieli administracji rządowej krajów zainteresowanych integracją z Unią Europejską z regionu Bałkanów Zachodnich, Finansowanego ze środków Counterpaunds Funds (CPF).

Wśród ekspertów seminarium byli pracownicy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele macedońskiego Ministerstwa Rolnictwa, Głównego Urzędu Statystycznego, doradztwa rolniczego oraz środowiska naukowego.

Eksperci Polskiego FADN omówili dwa zagadnienia, mianowicie: „Wdrażanie nowego sprawozdania dot. FADN- doświadczenia polskie” oraz „Rozpowszechnianie danych Polskiego FADN (raporty, analizy itp.)”.