Raporty i opracowania Komisji Europejskiej

Na stronie Komisji Europejskiej publikowane są raporty i opracowania dotyczące sytuacji ekonomicznej w rolnictwie w Państwach Członkowskich UE jak również w państwach kandydujących do UE, w tym także opublikowany został najnowszy raport przedstawiający sytuację gospodarstw rolnych w 2013 roku.