Pozostałe publikacje Polskiego FADN

  • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2019 roku

    Warszawa 2021

  • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2021 roku

    Warszawa 2021