Pozostałe publikacje Polskiego FADN

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2013-2014

  Warszawa 2014

 • Analiza przewidywanych skutków wprowadzenia reformy podatkowej w polskim rolnictwie na tle rozwiązań niemieckich

  Artykuł w „Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej” nr 2, Warszawa 2014
  (Strona ZER http://www.zer.waw.pl/Archiwum)

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2014 roku

  Warszawa 2014

 • Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2012 roku

  Warszawa 2014

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2012 roku

  Warszawa 2014; Uwaga: str. 26 została zaktualizowana 24.03.2014