Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2010

W dniu 25.11.2011 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 11 207 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2010. Próba gospodarstw w roku 2010 została zmniejszona z 12 100 przewidzianych Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1291/2009 z uwagi na ograniczenia budżetowe.