Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2022

W dniu 13.12.2023 r. Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 11 182 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2022.