Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2020

W dniu 29.10.2021 r. Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 292 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2020.