Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2019

W dniu 29.10.2020 r. Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 244 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2019.