Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2018

W dniu 29.10.2019 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 270 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2018.