Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2017

W dniu 21.11.2018 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 298 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2017.