Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2016

W dniu 28.11.2017 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 330 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2016.