Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2015

W dniu 29.11.2016 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 311 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2015.