Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2013

W dniu 27.11.2014 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 322 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2013.