Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2012

W dniu 03.12.2013 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 11 114 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2012. Próba gospodarstw w roku 2012 została zmniejszona z 12 100 przewidzianych Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1291/2009 z uwagi na ograniczenia budżetowe.