Przekazanie do EUROSTAT współczynników Standardowej Produkcji 2010

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1242/2008 ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw rolnych z późn. zm., Agencja Łącznikowa FADN w Polsce w dniu 23.12.2013 r. przekazała do EUROSTAT współczynniki Standardowej Produkcji „2010” (SO „2010”).

 

Współczynniki SO „2010” zostały obliczone jako średnia z lat 2008-2012.

 

Obecnie trwa proces ich weryfikacji przez pracowników Komisji Europejskiej.