Posiedzenie Komitetu Krajowego Polskiego FADN

W dniu 28.10.2014 r. w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB odbyło się posiedzenie Komitetu Krajowego Polskiego FADN. Uczestnikom przedstawiono wstępne informacje na temat dochodów gospodarstw rolnych w 2013 roku według danych rachunkowych Polskiego FADN oraz plan wyboru próby gospodarstw rolnych na rok 2015. Jednogłośną decyzją członków Komitetu Krajowego plan wyboru próby gospodarstw rolnych na 2015 rok został przyjęty do realizacji.