Polskie nazwy typów rolniczych gospodarstw rolnych

W zakładce Metodyka -> Typologia -> Zasady WTGR wg parametru SO zostały zamieszczone polskie nazwy typów rolniczych gospodarstw rolnych obowiązujące we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych w Polsce od 2010 roku  oraz uproszczona struktura typów rolniczych TF8 oraz klas wielkości ekonomicznej ES6 stosowane dla potrzeb analiz i publikacji Polskiego FADN.