Polska przejęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

1 lipca 2011 roku Polska po raz pierwszy objęła prezydencję w Unii Europejskiej. Przygotowania do tej roli rozpoczęły się już w 2007 roku.
Rok później powołany został Pełnomocnik Rządu ds. Prezydencji, zaakceptowany został program przygotowań do objęcia przez Polskę prezydencji w UE, rozpoczęły się przygotowania logistyczne i szkolenia polskich urzędników. Obejmując prezydencję Polska zobowiązała się do koordynacji wszystkich spotkań, zarówno formalnych jak i nieformalnych, które będą odbywały się w okresie od 1 lipca do 31 grudnia. Wiąże się to również z reprezentowaniem Rady wobec innych instytucji Unii Europejskiej takich jak Komisja Europejska i Parlament Europejski.

Źródło: http://pl2011.eu/